V období od 10.12.2015 do 17. 4. 2016 se nacházím mimo Českou republiku, prosím

kontaktujte mě pouze na e-mail
berndorff@centrum.cz